Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
code-engineers.ir

()number_format

آموزش تابع ()number_format در PHP با مثال

آموزش تابع ()number_format در PHP با مثال

آموزش استفاده از تابع ()number_format در PHP و کاربرد آن در این آموزش به معرفی تابع ()number_format و کاربرد آن ، همراه با مثال می پردازیم. تابع ()number_format یک عدد را از ورودی می گیرد و آن را به صورت هزارتایی قالب بندی می کند . برای این که متوجه…