انواع نیروگاه های تولید برق Archives | code-engineers.ir
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
code-engineers.ir

انواع نیروگاه های تولید برق

انواع نیروگاه های تولید برق

انواع نیروگاه های تولید برق

انواع نیروگاه های تولید برق در میان پرکاربرد ترین و مهم‌ترین نیروگاه‌های متداول درایران، می‌توان از نیروگاه‌های حرارتی نام برد. این نوع نیروگاه‌ها مبدل‌هایی هستند که انرژی نهفته در سوخت های جامد، مایع، گازی و‌ یا سوخت های هسته ای را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. نیروگاه‌های حرارتی طیف وسیعی…