Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
code-engineers.ir

اتم

اصول الکتریسیته – به حرکت در آمدن بارهای الکتریکی

اصول الکتریسیته – به حرکت در آمدن بارهای الکتریکی

بنام خداوند بخشنده مهربان به حرکت در آمدن بارهای الکتریکی همانطور که در ابتدای آموزش گفته شد، الکتریسیته عبارت است از به حرکت در آمدن بارهای الکتریکی. یکی از ویژگی های ماده، بارالکتریکی می باشد، که قابل اندازه گیری است. همانطور که می شود جرم جسمی را اندازه گرفت، مقدار…

اصول الکتریسیته ساختمان و ساختار اتم

اصول الکتریسیته ساختمان و ساختار اتم

“بنام خداوند بخشنده مهربان” بررسی ساختمان و ساختار اتم برای درک اصول الکتریسیته باید ساختار اتم هارا بررسی کرد. که یکی از بلوک های اساسی ماده و زندگی است. اتم ها حدودا در صد فرم مختلف بصورت عناصر شیمیایی مثل: هیدروژن، اکسیژن، کربن و… وجود دارند. اتم ها می توانند…