آموزش طراحی سایت Archives | code-engineers.ir
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
code-engineers.ir

آموزش طراحی سایت

جمله شرطی switch در PHP

جمله شرطی switch در PHP

The PHP switch Statement خوب رسیدیم به switch . کلا زبان های برنامه نویسی شبیه به هم ساخته شدن فقط در بعضی جاها یه تفاوت های کوچکی دارن . شما اگه switch رو جای دیگه یاد گرفته باشین یا اینجا یاد بگیرین و برین یه زبان برنامه نویسی دیگه رو…