آموزش تابع ()count_chars در PHP و کاربرد آن | code-engineers.ir

آموزش تابع ()count_chars در PHP و کاربرد آن

آموزش استفاده از تابع ()count_chars و کاربرد آن در PHP

در این آموزش به چگونگی استفاده از تابع داخلی ()count_chars در رشته ( string ) های به کار رفته در برنامه نویسی PHP می پردازیم .منظور از تابع داخلی این است که تابع ()count_chars یک تابع از پیش ساخته شده در PHP می باشد و فقط شما باید آن را فراخوانی کنید .

آموزش PHP

 

قبل از توضیح این تابع به مثال توجه کنید .

مثال :

<?php
$str = "Hello World!";
echo count_chars($str,3);
?>

خروجی به صورت زیر است :

!HWdelor

 

نحوه استفاده از ()count_chars در PHP 

تابع ()count_chars دارای دو پارامتر می باشد که همان طور که قابل حدس زدن می باشد یکی از آن ها ورودی می باشد ، و پارامتر دیگر اختیاری می باشد که به صورت پیش فرض مقدار آن 0 صفر می باشد .

نحوه به کار بردن این تابع به صورت زیر است :

count_chars(string,mode)
 • string$  : این پارامتر ضروری می باشد .
  • مقدار آن یک رشته ( string ) می باشد که کاربر به عنوان ورودی به تابع می دهد
 • mode$ : این پارامتر اختیاری می باشد .
  • از 0 تا 4 می توانید یک مقدار به این پارامتر بدهید .
  • به صورت پیش فرض مقدار آن 0 می باشد .
   • 0  : اگر این ارامتر مقدار 0 بگیرد ، خروجی تابع به صورت آرایه می باشد .
   • 1  :اگر این پارامتر مقدار 1 بگیرد ، خروجی تابع به صورت  آرایه می باشد که نشان می دهد هر کاراکتر چند بار در string به کار رفته است .
   • 2  : اگر این پارامتر مقدار 2 بگیرد ،خروجی تابع به صورت  آرایه می باشد .
   • 3  : اگر این پارامتر مقدار 3 بگیرد ،خروجی تابع حاوی یک رشته از کاراکترهایی است که حداقل یک بار در string به رفته اند .
   • 4  : اگر این پارامتر مقدار 3 بگیرد ،خروجی تابع حاوی یک رشته از کاراکترهایی است که در string به کار نرفته اند .
  • توجه کنید خروجی ها به صورت کد اسکی (ASCII) می باشد .

 

خوب حالا با چند مثال ساده یه چگونگی کارکرد صحیح تابع ()count_chars پی می بریم .

<?php

$model = "MillieBobbyBrown!";
print_r(count_chars($model, 1));

خروجی این کد به صورت زیر می باشد :

Array
(
  [33] => 1
  [66] => 2
  [77] => 1
  [98] => 2
  [101] => 1
  [105] => 2
  [108] => 2
  [110] => 1
  [111] => 2
  [114] => 1
  [119] => 1
  [121] => 1
)

 

با قرار دادن مقدار 1 برای پارامتر دومی ، همان طور که در بالا اشاره کردیم ، خروجی تابع  حاوی آرایه ای از کد های ASCII می باشد که نشان می دهد هر کد اسکی چند بار در string به کار برده شده است .

حال به مثال بعدی توجه کنید :

<?php

$str = "Friends Dont Lie!!";
$strArray = count_chars($str, 1);

foreach ($strArray as $key=>$value)
{
 echo "The character'".chr($key)."' was found $value time(s)". "\n";
}

خروجی به صورت زیر می باشد که با استفاده از تابع ()chr کد اسکی را به صورت utf-8 نشان می دهیم :

The character' ' was found 2 time(s)
The character'!' was found 2 time(s)
The character'D' was found 1 time(s)
The character'F' was found 1 time(s)
The character'L' was found 1 time(s)
The character'd' was found 1 time(s)
The character'e' was found 2 time(s)
The character'i' was found 2 time(s)
The character'n' was found 2 time(s)
The character'o' was found 1 time(s)
The character'r' was found 1 time(s)
The character's' was found 1 time(s)
The character't' was found 1 time(s)

 

مثالی دیگر از تابع ()count_chars  :

<?php

$string = "AppDividend"; 

// return_mode 1 
print_r(count_chars($string, 1)); 

// return_mode 3 
print_r(count_chars($string, 3));

// return_mode 4 
print_r(count_chars($string, 4));

خروجی :

Array
(
  [65] => 1
  [68] => 1
  [100] => 2
  [101] => 1
  [105] => 2
  [110] => 1
  [112] => 2
  [118] => 1
)
ADdeinpv


 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@BCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcfghjklmoqrstuwxyz{|}~��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

اطلاعات بیشتر در مورد تابع ()count_chars در سایت PHP.

code-engineers.ir

این وب سایت در زمینه های مختلف طراحی، پشتیبانی و ارائه انواع
راه حال های تحت وب فعالیت دارد . از جمله زمینه های فعالیت ما می توان به طراحی و تولید انواع قالب و افزونه وردپرس، برنامه نویس پی اچ پی ، برنامه نویسی برنامه های اندروید اشاره کرد.

این مجموعه همچنان در حال گسترش فعالیت های خود در زمینه های مختلف می باشد. و در راستای ارائه راه حل های مختلف و همگام با به روز ترین متد های موجود در خدمت شما عزیزان می باشد .