code-engineers.ir | آموزش ذخیره انرژی Home shop Blog

ذخیره انرژی در پایداری ریزشبکه

ذخیره انرژی در پایداری ریزشبکه مقدمه امروزه تکنولوژی تولید پراکنده در حال پیشرفت بوده و شبیه عنصر کلیدی شبکه های توزیع گسرتش یافته که بصورت مساعی با شبکه های متداول قدرت کار میکند .به علاوه بحث منابع طبیعی تجدید ناپذیر، بی ثباتی قیمت سوخت های فسیلی و امنیت الکتریسیته(برق)، در تمام دنیا، دولت هارا تشویق […]