code-engineers.ir | آموزش برق Home shop Blog

آموزش کامپیوتر ، آموزش برنامه نویسی ، آموزش لینوکس ، آموزش اسکریپت های مختلف ، آموزش پایه ای برق | Code-Engineers.IR

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

اصول الکتریسیته – به حرکت در آمدن بارهای الکتریکی

بنام خداوند بخشنده مهربان به حرکت در آمدن بارهای الکتریکی همانطور که در ابتدای آموزش گفته شد، الکتریسیته عبارت است از به حرکت در آمدن بارهای الکتریکی. یکی از ویژگی های ماده، بارالکتریکی می باشد، که قابل اندازه گیری است. همانطور که می شود جرم جسمی را اندازه گرفت، مقدار بار الکتریکی اش هم نیز […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

اصول الکتریسیته ساختمان و ساختار اتم

“بنام خداوند بخشنده مهربان” بررسی ساختمان و ساختار اتم برای درک اصول الکتریسیته باید ساختار اتم هارا بررسی کرد. که یکی از بلوک های اساسی ماده و زندگی است. اتم ها حدودا در صد فرم مختلف بصورت عناصر شیمیایی مثل: هیدروژن، اکسیژن، کربن و… وجود دارند. اتم ها می توانند در انواع مختلف ترکیب شده […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

الکتریسیته چیست؟

الکتریسیته فناوری انرژی بخش به وسایلی همچون: موبایل، کامپیوتر، تلوزیون، یخچال و … می باشد.

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

درایو های AC و DC

درایو های AC و DC چیست؟ AC و DC نمونه های مختلف ولتاژ و جریان هستند که برای هدایت و انتقال انرژی الکتریکی بکار برده میشوند. AC مخفف جریان متناوب (Alternating Current) وDCمخفف جریان مستقیم (Direct Current ) می باشد. درایو های AC کنترل کننده هایی هستند که برای کنترل سرعت و گشتاور موتور های […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

حفاظت ریزشبکه

حفاظت ریزشبکه طرح حفاظت ریزشبکه در شبکه ولتاژ پایین و متوسط متفاوت است. این مورد هنوز یک مشکل تکنیکی اساسی است که احتیاج به بر طرف کردن دارد. استراتژی حفاظت نیاز به این دارد که خطاها را در شبکه قدرت اصلی و همچنین در ریز شبکه ها بررسی کند. اگر یک خطا در شبکه برق […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

کنترل ریزشبکه

کنترل ریزشبکه مهمترین ویژگی که یک ریز شبکه را از سیستم توزیع متمایز میکند، کنترل اش(کنترل ریزشبکه) می باشد. که هدف از آن هماهنگی، با شبکه اصلی برق می باشد.  مقدمه تابع کنترل ریز شبکه را میتوان در سه دسته تقسیم بندی کرد: روابط شبکه بالا دست، محافظت و کنترل ریزشبکه و کنترل محلی روابط […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

ساختار ریزشبکه

ساختار ریزشبکه شکل زیر یک نمونه از ساختار ریز شبکه را نشان می دهد. که شامل DG ها (سیستم های  بادی ، خورشیدی، و …) ، DES ( بانک باتری، سوپر خازن و …)، کنترل کننده ها و بار متغیر می شود. ریز شبکه ها بصورت AC و DC کلاس بندی می شوند. با یکپارچه […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

ذخیره انرژی در پایداری ریزشبکه

ذخیره انرژی در پایداری ریزشبکه مقدمه امروزه تکنولوژی تولید پراکنده در حال پیشرفت بوده و شبیه عنصر کلیدی شبکه های توزیع گسرتش یافته که بصورت مساعی با شبکه های متداول قدرت کار میکند .به علاوه بحث منابع طبیعی تجدید ناپذیر، بی ثباتی قیمت سوخت های فسیلی و امنیت الکتریسیته(برق)، در تمام دنیا، دولت هارا تشویق […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

ارزیابی فن آوری های پیشرفته زیست توده برای تامین انرژی روستایی

چکیده سیستم میکروتوربین تبخیر سلول سوختی جامد یک سیستم تامین انرژی زیست توده مدرن بوده که نه تنها پاسخگوی تقاضا انرژی الکتریکی و آشپزی مناطق روستائی دوردست بوده بلکه راه حلی برای دیگر چالش های اساسی از قبیل کمبود غذا و آب در این مناطق می باشد. این مقاله یک آزمایش پشت صحنه ای است […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

قدرت نصب شده

قدرت نصب شده در کشور ما، اکثر نیروگاه‌ها از نوع حرارتی هستند که با استفاده از سوخت‌های نفتی یا گازی به تولید انرژی می پردازند. به طوری که آن‌ها در سال 1385، بیش از 84.4درصد ظرفیت نیروگاه‌های فعال کشور را تشکیل می‌دادند. در رده‌ی بعد از آن، نیروگاه‌های آبی هستند که در این سال به […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

انواع نیروگاه های تولید برق

انواع نیروگاه های تولید برق در میان پرکاربرد ترین و مهم‌ترین نیروگاه‌های متداول درایران، می‌توان از نیروگاه‌های حرارتی نام برد. این نوع نیروگاه‌ها مبدل‌هایی هستند که انرژی نهفته در سوخت های جامد، مایع، گازی و‌ یا سوخت های هسته ای را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. نیروگاه‌های حرارتی طیف وسیعی از نیروگاه‌ها را دربر می‌گیرند […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

ترجمه آموزش زبان ریزشبکه 2

قسمت3 سیستم ذخیره انرژی : این بخش روی تکنولوژی ذخیره انرژی بحث می کند، که نفوذ بالا و یکپارچگی منابع انرژی تجدید پذیر متغیر در یک ریزشبکه را آسان می کند. ESS (سیستم ذخیره انرژی) یک نقش خیلی مهم در بهبود قابلیت عملکرد ریزشبکه را بازی می کند. ESS می تواند در سیستم های حرارتی، […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

ترجمه آموزش زبان ریزشبکه

قسمت اول مقدمه ریزشبکه مقدمه : یک ریزشبکه سکو یی است که به یکپارچگی ژنراتور های توزیع شده، سیستم ذخیره انرژی و بار ها کمک می کند تا اطمینان دهد که شبکه قدرت می تواند فراهم کننده پایداری، قیمت رقابتی و الکتریسیته قابل اطمینان باشد. ریزشبکه می تواند در گونه های AC و DC کلاس […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

ENERGY STORAGE TECHNOLOGY

part3 Energy storage system   This section discusses energy storage technology that facilitates high penetration and integration of variable renewable energy sources in a microgrid. ESS(energy storage system) plays an extremely important role in improving the operating capabilities of microgrids. ESS can be divided into mechanical, electrochemical, chemical, electrical and thermal systems.    An overview is […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM

 part4 UPS ( Uninterruptible Power Systems ) introduction    Uninterruptible Power Systems (UPS) are another important application of ESSs in renewable microgrids, especially for the islanded renewable microgrids. Renewable sources, such as solar panels and wind turbines, may suddenly stop generating power due to clouds and shading, nightfall or lack of wind. However, start-up of […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

microgrid control and protection

part 2 microgrid control    The most important feature that distinguishes a microgrid from a conventional distribution system is it’s controllability. The purpose of which is to make microgrids behave as a controllable, coordinated module when connected to the upstream network.    The function of microgrid control can be divided into three parts: the upstream […]

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی کامپیوتر

introduction of microgrid

introduction A micro grid is a platform that facilitates the integration of distributed generators (DG), energy storage system (ESS), and loads to ensure that power grid can supply sustainable, price-competitive and reliable electricity. micro grid can be classified as AC and DC types. DC micro grid have better short circuit protection and significantly improved efficiency. […]

ادامه مطلب