ذخیره انرژی در پایداری ریزشبکه

دسته : برق - ریزشبکه تاریخ انتشار :

ذخیره انرژی در پایداری ریزشبکه

مقدمه

امروزه تکنولوژی تولید پراکنده در حال پیشرفت بوده و شبیه عنصر کلیدی شبکه های توزیع گسرتش یافته که بصورت مساعی با شبکه های متداول قدرت کار میکند .به علاوه بحث منابع طبیعی تجدید ناپذیر، بی ثباتی قیمت سوخت های فسیلی و امنیت الکتریسیته(برق)، در تمام دنیا، دولت هارا تشویق به گرایش مثبت نسبت به رشد ریز شبکه های بوجود آمده)نوظهور(، می کند. به برکت  ارتباطات گسترده و و تبادل اطلاعات در آینده ریز شبکه به تجدید پذیر ها اجازه نفوذ بالا در سیستم های هوشمند خواهند داد. با پاسخ به فرضیه های پنهان مهندسی و علمی ،بدون هیچ شکی ریزشبکه ها یک نقش خیلی مهم در آینده برق قدرت و سیستم های انرژی بازی میکند. تولید برق در شبکه های قدیمی به مقدار زیادی بر روی  تولید بوسیله یک ژنراتور سنکرون و رسیدن به دست مصرف کننده از طریق شبکه های انتقال و توزیع متمرکز می شود. با این حال ، همراه با بحث فنی تولید سنتی، مشکلات طبیعی ناشی از سوختن سوخت های فسیلی وجود دارد که سبب شده تحقیقات تحریکی به سمت فناوری سیستم های جدید برق بجود آید. با ظهور بخش هایی از منابع انرژی توزیع شده DER به عنوان مثال:  باد، فوتوولتائیک، باتری ، بیومس، میکرو توربین، سلول سوختی و … تکنولوژی ریزشبکه توجهات زیادی به عنوان یک ابزار موثر برای ادغام چنین واحد هایی با سیستم قدرت به خود جلب کرده است. با این حال هیچ تفسیر روشنی از ریز شبکه ها و تنوع ساختاری در کشورهای مختلف وجود ندارد. بر اساس پلتفرم فن آوری اروپا از شبکه های هوشمند، یک ریزشبکه سکویی است که ژنراتور های توزیع ، سیستم های ذخیره انرژی و بار را با هم ادغام می کند تا بتواند پایداری، قیمت رقابتی و اکتریسیته مطمین را تامین کند.

Energy Storage for Sustainable Microgrids

قسمت دوم: ساختار ریزشبکه


نظرات ، پیشنهادات و درخواست های خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید .