حفاظت ریزشبکه |

حفاظت ریزشبکه

دسته : آموزش - برق تاریخ انتشار : نویسنده : سید هادی محمدی

حفاظت ریزشبکه

طرح حفاظت ریزشبکه در شبکه ولتاژ پایین و متوسط متفاوت است. این مورد هنوز یک مشکل تکنیکی اساسی است که احتیاج به بر طرف کردن دارد. استراتژی حفاظت نیاز به این دارد که خطاها را در شبکه قدرت اصلی و همچنین در ریز شبکه ها بررسی کند. اگر یک خطا در شبکه برق اتفاق بیفتد، دستگاه های حفاظتی در ریز شبکه به سرعت عمل می کنند و اتصال بین ریز شبکه و شبکه بالا دستی برای محافظت از بار ها در ریز شبکه را قطع می کند. یک مورد از روش های متداول، ترکیب کردن قطع کننده های مدار با رله ی اضافه جریان هدایتی با سوییچ های ثابت الکترونیکی است. اگر یک خطا در ریز شبکه رخ دهد، دستگاه های حفاظتی کوچکترین منطقه ی ممکن از تغذیه کننده های توزیع شده برای جدا کردن خطا از مدار را قطع می کنند. استراتژی حفاظت باید قابل اطمینان، امن ، و مقرون به صرفه باشد. اگر چه DER های مبدل واسط حفاظت سیستم های پیچیده را انجام می دهد.

به طور کلی  اصل مرتبط با حفاظت ریز شبکه میتواند تخت عنوان ۳S معرفی شود:

Selectivity : آیا عمل میکند یا خیر
sensitivity: که یک خطا میتواند پیدا شود یا نه
Speed : زمان قطع یا زمان عملکرد

برخی از چالش های حفاظت ریز شبکه شامل موارد زیر هستند:

  • تصمیم بر قطع یا وصل بودن شبکه بالا دستی مبنی بر اندازه دو طرفه جریان اتصال کوتاه.
  • عملکرد اشتباه قطع کننده مدارنسبت به یکپارچگی DER ها
  • تقاضات بین حفاظت تغذیه کننده های ریز شبکه و محرک خطا از طریق نیاز تامین شده توسط شرکت برق.
  • تداخل ناشی از قطعات الکترونیک قدرت.

 

قسمت قبل: کنترل ریزشبکه

قسمت بعد: انواع سیستم های ذخیره انرژی در ریزشبکه هانظرات ، پیشنهادات و درخواست های خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید .