ارزیابی فن آوری های پیشرفته زیست توده برای تامین انرژی روستایی

دسته : برق - مقالات IEEE تاریخ انتشار :

چکیده

سیستم میکروتوربین تبخیر سلول سوختی جامد یک سیستم تامین انرژی زیست توده مدرن بوده که نه تنها پاسخگوی تقاضا انرژی الکتریکی و آشپزی مناطق روستائی دوردست بوده بلکه راه حلی برای دیگر چالش های اساسی از قبیل کمبود غذا و آب در این مناطق می باشد. این مقاله یک آزمایش پشت صحنه ای است که به عنوان یک ابزار کار، سیستم را از نظر فنی، اقتصادی، و حجم موانع بکارگیری ارزیابی می کند. از این رو مراحلی(عواملی) که می تواند سبب پیاده سازی و تحقق کامل در آینده نزدیک شود، شناسایی و مشخص می شود. از بسته نرم افزار cycle tempo استفاده شده است تا مدل هایی را که یک نگرش در تحقق فنی چنین سیستمی خلق کند. یک آزمایش فنی-اجتماعی محدود برای جوامع کدور(kodur) در هند به عنوان یک پروژه آزمایشی طراحی شده است تا این تکنولوژی(فناوری) مدرن را به هدف مشارکت ذی نفعان و ظرفیت سازی آغاز کند بطوری که بتوانند بطور کامل پشتیبانی و در گسترش آینده این تکنولوژی(فناوری)، پیاده سازی و توسعه آن مشارکت داشته باشند.

Publisher: IEEE

Date of Conference: 18-20 Sept. 2017

Date Added to IEEE Xplore : 07 November 2017

cycle tempo

جهت دریافت مقاله و ترجمه آن یا سفارش ترجمه مقالات تخصصی با شماره ۰۹۳۵۳۹۱۲۱۷۹ تماس بگیرید.نظرات ، پیشنهادات و درخواست های خود را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید .